TPMS Introduction

 Hvad er TPMS?

TPMS (automatisk overvågningssystem for dæktryk) er et elektronisk system, der anvendes til at overvåge lufttryk og temperaturer inde i dækkene. TPMS returnerer dækinfo i realtid til bilens ECU og advarer bilister via et display eller advarselssymboler.

 

I maj 2000 vedtog den amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) at kontakte Ford og Firestone vedrørende den høje forekomst af dæksvigt på Ford Explorers, Mercury Mountaineers og Mazda Navajos, som var monteret med Firestone dæk. Lovgivning: Brugen af ​​TPMS i køretøjer i USA blev obligatorisk i 2000 under the Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation Act (eller TREAD). Den fastslår, at føreren af ​​et køretøj skal advares, hvis der sker et tryktab på over 25%.

En produkttilbagekaldelse blev annonceret, der tilbød ejere af Ford Explorers og lignende modeller at få skiftet de berørte dæk til andre typer. Mange af de tilbagekaldte dæk var blevet fremstillet i en periode med strejke på Firestone. Et stort antal retssager var blevet ført både mod Ford men også mod Firestone, nogle forgæves, nogle afgjort ved forlig, og et par med succes. Advokater for sagsøgerne har fremført, at både Ford og Firestone var bekendt om farerne, men at de intet gjorde og specifikt at Ford skulle have vidst, at Explorer var meget tilbøjelige til at kunne vælte. Ford benægtede disse påstande.