TPMS introduktion

Vad är TPMS

Däcktryckssensorn (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) är en enhet som sitter i bildäcket, som direkt detekterar däcktrycket och temperaturen, samt specifika kommunikationssignaler via RF-läget, som sänds till en mottagningsenhet inuti bilen. Föraren kan känna till aktuell status för däcket, vilket ytterligare minskar olycksrisken. Säkerheten ökar, eftersom TPMS kan förbättra den genomsnittliga bränsleekonomin med omkring 2 % samt minska koldioxidutsläppen, bränsleförbrukningen och miljöpåverkan. Det här är en av de viktiga orsakerna till varför nationell lagstiftning implementerar TPMS som standard.

En produktåterkallelse lades ut, där specifika bilmodellsägare (och ägare av dess stallpartner) skulle byta de berörda däcken mot andra. En stor del av de återkallade däcken var tillverkade under en strejkperiod för det aktuella märket. Ett stort antal åtal har gjorts både mot bil- och däcktillverkaren, vissa utan resultat, vissa uppgjorda utanför domstol och vissa med lyckat resultat. Advokater för klaganden har argumenterat att både bil- och däcktillverkare kände till riskerna, men inget gjorde, och att den aktuella biltillverkaren visste att hans specifika bilmodell var benägen att välta. Efter återkallelsen (som kopplades till mer än 100 dödsfall till följd av voltningar på grund av däckavstånd), tvingades Clinton-administrationen införa TREAD-akten.