TPMS introduktion

Däcktrycksövervakningssystem (TPMS): är ett elektroniskt system som utformats för att övervaka lufttrycket inuti däcken..........(More Info)

Universal PUR-lösning

Universal PUR TPMS : Erbjuder en PUR-lösning (Programmable - Universal - Replacement) med 2 SKU:er för sensorn (Uni-Sensor) plus ......... (More Info)

RetroFit

CUB har förmågan att designa tillförlitliga och säkra stativ tack vare TPMS Retrofit : Base stora erfarenhet av TPMS-design och tillverkning.... (More Info)