TPMS introduktion

Ersättningsmarknadsefterfrågan

Däcktryckssensorn (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) är en enhet som sitter i bildäcket, som direkt detekterar däcktrycket och temperaturen, samt specifika kommunikationssignaler via RF-läget, som sänds till en mottagningsenhet inuti bilen. Föraren kan känna till aktuell status för däcket, vilket ytterligare minskar olycksrisken. Utöver säkerheten förbättrar TPMS även den genomsnittliga bränsleekonomin med omkring 2 % (vilket sparar in på bränsleförbrukningen) och minskar koldioxidutsläppen (miljöskydd). Det här är en av de viktiga orsakerna till varför nationell lagstiftning implementerar TPMS som standard.

Varje TPMS-sensor slutar till slut fungera på grund av att batteriet tar slut. Batteriets livslängd i en TPMS-sensor är omkring 5-7 år gammalt och inte servicedugligt. När ett TPMS-batteri upphör att fungera tänds TPMS-indikatorn och varnar föraren att service krävs. I dagsläget finns det över 150 miljoner sensorer på vägarna med batterier som är mer än 3 år gamla och antalet ökar hela tiden. USA var det första landet i världen som införde lagstiftning för TPMS som standardutrustning och år 2007 som en standardutrustning till 100 %. Utifrån förväntade projiceringar för förväntad livslängd beräknas 2012~2017 ersätta tidstoppen. Nybilsförsäljningen i Nordamerika är enligt de senaste beräkningarna i genomsnitt 50 miljoner/år för däcktryckssensorn. Däcktryckssensormarknaden kan beräknas i USA. Organisera varje år för att bevara en stadig tillväxt. EU har sedan 11/2012 initierat lagstiftning för att främja TPMS. Under 11/2014 erbjuds däcktryckssensorer som installerats som standard för de 10 miljoner sålda EU-bilarna enligt den årliga beräkningen. Marknadsefterfrågan ligger på omkring 40 miljoner enheter.

I Asien där TPMS-lagstiftning spirar, har Japan, Korea, Kina och Indien genomgått en liknande lagstiftningsprocess, en konservativ uppskattning av Korea år 2014 och Japan år 2015, Kina år 2016, Indien år 2019, däcktryckssensorn som standardutrustning, är den årliga efterfrågan på däcktryckssensorerna på den asiatiska marknaden omkring 160 till 220 miljoner, den blir världens ledande nya TPMS-marknad.